Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sellel lehel on taotleja juhend. Juhend on peatükiti  alamlehtedena samuti kättesaadav

Alustamine


Ava brauser ja sisesta aadressiribale aadress:

www.tartu.ee/kotoetused ja vajutada klaviatuurilt Enter-klahvi.

Nupp [Sisene] viib sisenemise lehele. Ilma sisselogimata on võimalik ainult vaadata, mis laadi toetusi hetkel võiks taotleda.

 

Sisselogimine

Sisselogimiseks on võimalik kasutada ID-kaarti, Smart-ID, mobiil ID ja panga tunnuseid.ID-kaardi kasutamisel audentimiseks tuleb ID-kaart sisestada kaardilugejasse enne kui teed kliki nupul [ID-kaart].

Kui kaart on lugejas ja vajutad sisenemise nupule, siis küsib Sinu arvuti ID-kaardi PIN1 koodi ja teostab Sertifitseerimiskeskuse kaudu vajaliku kontrolli.

Selle kontrolli tulemusena saab süsteem (veebileht) teada Sinu isikukoodi ja nime. Süsteem ei saa teada PIN koodi.

Teadmiseks: Isikutuvastuseks vajalik PIN1 on neljakohaline. Viiekohaline PIN2 on allkirjastamiseks ja siinkohal ei ole see sobilik. Kui mingil põhjusel küsitakse PIN2-te, siis on midagi valesti.

Kui PIN1 on õigesti sisestatud, siis järgnevalt teab süsteem Sinu isikukoodi ning teab, et arvuti taga istud Sina.

Oma PIN-koode ei tohi kellelegi öelda! Juba avaldatud PIN koodid saab muuta ID-kaardi utiliidi abil.

Isikukoodi abil kontrollib süsteem Sinu andmeid kohe ka Rahvastikuregistrist kasutades selleks riiklikku andmevahetussüsteemi X-tee.


Kui kõik läheb sujuvalt, siis satud sissejuhatavale lehele, kus on mõned olulised õpetussõnad ning võivad olla ka aktuaalsed olulised uudised.

Seega, seda lehte mitte ignoreerida! Vaadata, kas on uudiseid ning vähemalt esimesel korral lugeda läbi juhised. Alles seejärel vajutada nupule [Edasi], mis viib lehele, mida nimetatakse Sisukorraks.

Kontaktandmed

Selleks, et süsteem saaks Sind teavitada Sinu esitatud taotluse seisukorrast, on vaja sisestada oma e-maili aadress. Lisaks võid sisestada isikliku kontakttelefoni,

et rahaandjad saaksid kiiresti lahendada probleeme, mis võivad takistada raha saamist. Need kontaktandmed saab muuta vajutades Sisukorra lehel nupule [Muuda isikuandmeid].

Kindlasti veenduda, et oma e-maili aadress on õigesti kirjutatud!

Kontaktandmed tasuks iga aasta üle vaadata.


2. Volitused

Taotlusi saab esitada ainult asutuse volitatud isik. Kui te ei leia asutust valikute hulgast, siis teil ei ole kehtivat volitust.
Volitust saavad anda Äriregistri B-kaardile kantud isikud, infosüsteemis juba edasivolitamise õigust omavad isikud ning erandkorras ka ametnikud.

Ametnikule peate esitama kirjaliku aluse, mille alusel teile volitust lisada. 

Sisenemisel oled automaatselt seotus enda nimelise asutusega. Kui Sulle on antud volitused ka teistesse asutustesse, siis on ka need siin kuvatud.

 


 2.1 Volituse lisamine

Volituse andmiseks asutuses klikka asutuse nimel. Avaneb asutuse andmetega lehekülg. Liikuge leheküljel allapoole, kuni jõuate sektsioonini „VOLITATUD ISIKUD“.


Volituse lisamiseks klikka nupul [Lisa uus isik].

Kirjuta reale „Isikukood“ volitatava isiku isikukood ja vajuta rea lõpus olevale nupule „Kontrolli“, mis kontrollib vastu rahvastikuregistrit isikukoodi ning kui see on korrektne täidab automaatselt read „Eesnimi“ ja „Perekonnanimi“.

Reale „E-post“ kirjuta volitatava e-post, millega selles asutuses isik on kättesaadav. Kui inimene on seotud erinevate asutustega võib tal olla igas asutuses suhtluseks erinev e-posti aadress.

Rida „Tähtaeg“ täida, kui volitus on tähtajaline. Kui volitus on tähtajatu jäta tõhjaks.

Märkeruut „Edasi volitamise õigus“ täida kui annad isikule õiguse lisada asutuse juurde teisi volitatud isikuid. Kui märkeuut on täitmata ei saa volitatud isik teisi volitatud isikuid lisada.

Volituse salvestamiseks vajuta nupule [Lisa juurdepääs].


3. Toetuse taotluse esitamine


Toetuse taotluse esitamiseks klikka asutuse nime lõpus olevale nupule [Uus taotlus] 

või asutuse nimele (nupule[Taotleja andmed ja taotlused])

ja siis nupule [Lisa uus taotlus]

3.1 Toetuse valik

Toetused on jaotatud valdkondade lõikes, mistõttu tuleb esmalt valida valdkond ja sellel klikkida

Avaneb valdkonna avatud toetused. Toetuse taotluse esitamiseks klikka toetuse nimel

3.2 Toetuse taotluse täitmine

Peale toetuse nimele klikkamist avaneb toetuse vorm.

  • 1. Toetuse ülevaade-  Siin on välja toodud toetuse taotlemise tingimused.
  • 2. Taotluse sisu – sisu osas tuleb täita taotluse sisuline osa.
  • 3. Eelarve – olenevalt toetuse liigist ja vormist võidakse eelarvet küsida või siis mitte. Kui eelarve tuleb lisada, siis avaneb see tab taotlejale. Kui aga eelarvet ei küsita, siis seda tabi ei kuvata
  • 4. Lisa failid – toetuse taotlusele võidakse juurde küsida dokumente, mis vastaval tabil tuleb lisada. Failide lisamine võib olla ka kohustuslik.
  •  Sel juhul annab infosüsteem teile teada, et nõutud dokument on lisamata. Sõltuvalt toetusest võib see tab ka puudu olla.

Failide esitamiseks tuleb vastavad failid üles laadida. Soovitus: mitte saata suuri faile (mitu megabaiti). Kui tegemist on tekstifailidega (nt põhikiri), siis on need väikesed.

Kui aga on skänneri abil paberdokument sisse skaneeritud, siis võib see olla väga mahukas.

Dokumendi nimeks panna võimalikult selge ja paljuütlev nimi.

 

Peale vajutamist nupule [Kinnita fail] jõuab fail süsteemi. Selle järel saab juba sisestada järgmise faili. Enne [Jätka] vajutamist veenduda,

et kõik vajalikud dokumendid on olemas alumises nimekirjas (Taotluse dokumendid).

  • 5. Esitamine – sellel tabil näidatakse taotleja poolt täidetud taotlust ning taotlejal on võimalik toetus esitada.


4. Taotluse andmete täiendamine

Mõned taotluse andmed võivada vajada hiljem või täiendamist (nt on vajalik mõne toetuse jaoks nimekirjade sisestamine, mida saab teha alles peale esmase positiivse otsuse saamist).

Sel juhul on vaja esmalt taotlus üles leida. Asjade loomuliku käigu korral leiab taotluse üles vastava asutuse alt.

Taotlusega tegelemiseks on vaja klikata taotluse kuupäeval.

Taotlust saab muuta, kui tema staatus on “Pooleli”. Samas on võimalik näha, kui kaugele on taotlus jõudnud (Esitatud, Registreeritud, Kinnitatud (või Keeldutud), Arvutatud (st toetuse summa on määratud), Lepinguga ,jne).

 

Lepinguga taotluste juurde saab lisada ka aruandeid.


5. Nimekirjade lisamine

Kui toetuse saamiseks on vaja esitada asutuse tegevusse haaratud isikute nimekiri, siis selleks tuleb minna asutuse lehele, kus on näha taotluste nimekiri.

Kui veerus “Nimekirjad” on mingi arv, siis sellel klikates saab nimekirju esitada. Kui selles veerus on kriips, siis pole isikute nimekirjad olulised.

Üks nimekiri tähendab ühte (koos)tegutsevat gruppi. Uue grupi lisamiseks on link “Lisa nimekiri”.

 

Grupil peab olema pädev (kvalifitseeritud) vastutaja (juhendaja, treener vms) ning ühised tegutsemisajad.

Juhul, kui nimekirjas olevad osalejad peavad saama eraldi kinnituse (lapsevanema, esindaja jne poolt) on sellekohane tekst nimekirja vaates.

 

Nimekirja sisestatakse osalejad (liikmed) isiku­koodi abil. Peale isikukoodi sisestamist tuleb isikukood kontrollida Rahvastiku­regist­ri abil (selleks on nupp isikukoodi lahtri kõrval).

Samuti võib kõik isikukoodid sisestada (või kopeerida) ja korraga Rahvastikuregistrist kontrollimisek vajutada [Kontrolli RR'ist terve nimekiri].

Lisaks võib olla vajalik sisestada iga liikme kohta veel mingi info (see sõltub toetusest – nt koondisesse kuulumine või kool vms).


Pikemate nimekirjade sisestamisel käsitsi on mõistlik aeg-ajalt salvestada, et tehtud töö mingi ootamatu asja tõttu (pikk telefonikõne, probleem arvutiga vms) kaotsi ei läheks.

Parem on kasutada selleks nuppu [Salvesta ja jätka nimekirja sisestamist].

Lisaks ükshaaval isikukoodide kirjutamisele, on võimalus pikemate nimekirjade sissevõtmiseks juhul, kui nimekiri on endal kuskil failis olemas.

Nupp [Lisa failist] avab väikese ala, kus toimub faili üles laadimine. Oluline on, et fail oleks korrektselt ette valmistatud.

Failis peab olemas isikukoodide nimekiri. Notepad abil on võimalik tekitada fail, kus iga rea peal üks isikukood.

Kui nimekiri on olemas Excelis, siis saab selle salvestada kui CSV-faili ning kindlasti teha seda teise nime all (et originaalfailiga midagi ei juhtuks).

Excelis valida File menüüst Save As.. ja seal valida File type: csv. Meelde jätta, kuhu ja mis nime all salvestasid, ning mitmendas veerus on isikukoodid.

Kui nimekiri sisaldab kogu huviringides osalejate nimekirja tuleks lisada eraldi veergu huviringi tunnus, mis peab olema igal huviringil unikaalne.

Ühe isikukoodi taga saab olla eri veergudes mitu huviringi tunnust.

Alternatiiviks (kui ei julge Exceli faili ümber salvestada) on isikukoodidega veeru selekteerimine Excelis. Edit > Copy. Avada Notepad. Edit > Paste.

Salvestada (sel korral on isikukoodi veeruks 1 ja veergude eraldaja ei ole oluline).


Nimekirja kinnitamise tähtajast annab teada 10 päeva enne kinnitustähtaja lõppu taotluse juures olevale meilile tulev sellekohane teade.

6. Aruannete esitamine

Kui toetuse saamiseks on vaja esitada aruanne, siis selleks tuleb minna asutuse lehele, kus on näha taotluste nimekiri.

Kui veerus “Aruanded” on mingi arv, siis sellel klõpsates saab aruandeid esitada.

Aruandes võidakse küsida nii finantsaruannet kui sisulist aruannet.

Vajadusel saab ka aruannet muuta ja kustutada. Seda hetkeni kui Linnavalitsuse ametnike poolt on aruanne kinnitamata.


7. Probleemilahendusi

Sisulised taotluste saamisega seotud probleemid

Kui ei tea, mida taotleda ja kuidas ja millal.

Lugege selgitavaid tekste, vajadusel pöörduge konkreetse taotlustega tegeleva Tartu Linnavalitsuse struktuuriüksuse poole.

Juurdepääsuprobleemid

Kui süsteem (www.tartu.ee/kotoetused) pole kättesaadav

Veenduge palun aadressi õigekirjas. Veenduge, et Tartu linna koduleht (www.tartu.ee) on kättesaadav.

Uurige, kas Tartu linna kodulehel on täpsustavat infot (aadressi muutus vms). Vajadusel proovige palun veidi hiljem uuesti.

X-tee probleemid

Kui isikukoode või registrinumbreid ei kontrollita (ei ilmu koodidele vastavaid nimesid).

ID-kaardiga seotud võimalike probleemide korral pöörduda ID-kaardi abiliinine: tel  1777

Sisselogimisega seotud probleemid

Kui ei suudeta ID-kaardi abil sisse logida

Veenduge, et ID-kaardi lugeja on ühendatud arvutiga ja ID-kaart on õigetpidi seadmes. Veenduge ID-kaardi korrektsuses kasutades „ID-kaardi utiliiti”.

Kui viimast pole arvutis, siis installeerida kogu komplekt (tõenäoliselt lahendab ka muud probleemid ära). Installeerida saate aadressilt http://www.id.ee/ -> Tarkvara -> ID-installer.

Sulgeda kõik brauseri aknad. Vajadusel pöörduge Sertifitseerimiskeskuse abiliinile tel. 1777.


Juhul kui on ülal kirjeldatud õpetus rakendatud aga valida saab ainult PIN2, siis sulgege Firefox brauser ja alustage seadistamisega otsast peale.


  • No labels
Write a comment…