Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Siin on osaluse kinnitaja juhend. 


Aadress:   http://www.tartu.ee/kotoetused/kinnitus

Infosüsteemi on võimalik siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID, Smart-ID või pangatunnustega.

Alla 18-aastase isiku osaluse kinnitab lapsevanem või hooldaja. Täisealine huvitegevuses osaleja kinnitab oma osaluse ise.

1.     Kontaktandmed

Esimesel sisselogimisel on vajalik täita kontaktandmed. Kohustuslik on e-posti täitmine, telefoninumbri täitmine on vabatahtlik. 

Edaspidi sisse logides  saab oma kontaktandmeid muuta valides  „Muuda kontaktandmeid“ 

2. Huvitegevuses osalemise (mitte osalemise) kinnitamine

Sisseloginule avaneb vaade, kus on sisseloginud isikuga rahvastikuregistri andmetel seotud laste (rahvastikuregistris sugulussuhe „laps“) huvitegevuses osalemised.

Huvitegevuses osalemist kinnitab täiskasvanud osaleja ise. Alaealise osalust kinnitab lapsevanem.

Erinevates nimekirjades esinemine on väljatoodud valdkondade lõikes.

Juhul, kui tuleb märkida huviringi eelistused on vaates avatud väli „Eelistus“ .

Eelistuste fikseerimisel kinnitaja poolt tekib osaleja huvi määratlev pingerida ühe valdkonna lõikes.

Kui eelistust ei küsita on väli suletud.

Kinnitaja saab osalemise kinnitada jaatavalt „osaleb“ või eitavalt „ei osale“ .

Kõik tehtud kinnitused on lahtris „kinnitatud osalejad“.

Iga rea lõpus olev „Muuda“  võimaldab tehtud otsust osalemise kohta muuta hetkeni kui ametnik nimekirja lukustab.

3. Kinnitusotsuse muutmine

Kinnitusotsuse muutmine on  võimalik kinnitatud osaluse rea lõpus oleva nupuga „Muuda“ alt seni, kuni ametnik nimekirja kinnitab.

Kui osaluse juurde küsitakse eelistust on „Eelistus“ väli aktiivne ning eelistust on võimalik muuta hetkeni kui  nimekiri kinnitatakse.

Pärast nimekirja kinnitamist ametniku poolt  võimalik „Muuda“  valiku alt lisada informatsioon mitteosalemisest 


1 Comment

  1. Anonymous

    Meil on vaja ka ingliskeelset versiooni, sest üha enam on välismaalt tulnud kodanikud hädas selle süsteemiga. / We need a version in English as well.

Write a comment…