Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
KOV piiranguga siseneja näeb nimekirjades lubatud KOV tunnusega isikuid. Isikute KOV tunnus tuleb rahvastikuregistrist 
(nimekirja lisamise hetkel kontrollitakse rahvastikuregistrist ning Tartu linnavalitsuse ametniku poolsel nimekirja kinnitamisel)

1. Nimekirjade vaatamine ja osalemise kinnitamine

Vali menüüst "Osalejate nimekirjad"

1.1 Avatud nimekiri

Avaneb nimekirjade vaade.  Võimalik on kasutada erinevaid piiranguid, et leida soovitavad nimekirjad.

Veerus "Nimekirja nimi" olevale nimekirja nimele klikates avaneb avatud nimekiri. Selles on võimalik teha muudatusi kogu aeg. Kui veerus "Kinnitatud" on "K" täht tähendab see seda,

et Tartu linnavalitsuse ametnik on nimekirja kinnitanud (seisu fikseerinud) nig avatud nimekirja tehtavad muudatused ei jõua kinnitatud nimekirja. Kui veerg "Kinnitatud" nimekirjad on tühi,

siis salvestuvad avatud nimekirjas tehtavad muudatused nimekirja ametniku poolsel kinnitamisel kinnitatud nimekirja.

NB! Nimekirjade kinnitamise kuupäevad on mõistlik Tartu linnavalitsuse vastavast osakonnast /teenistusest üle küsida


1.2 Avatud nimekirjas osalemise märkimine

Klikates avatud nimekirja nimel avaneb eraldi aknas vaade iskutest ja nende osalemisest (kui see on juba märgitud).

Osalemise valik (osaleb/ ei osale/lahkub) teha veerus "Osaleb" ning veergu "Eelistus" märkida eelistuse number, kui seda küsitakse. Nupp "Salvesta" fikseerib tehtud muutused.


1.3 Kinnitatud nimekirjad

Kinnitatud nimekirja avamiseks klikka veerus "Kinnitatud" olevale tähele "K" .

Avaneb Tartu linnavalitsuse ametniku poolt kinnitatud nimekiri, millesse muudatusi ei saa teha.2. Isikukoodi päring  - isiku leidumine nimekirjades

Isikukoodi järgi saab otsida nimekirju, kus isik leidub, kui valida menüü "Ülevaated ja väljavõtted" .

Sisestage lahtrisse "Sisesta isikukood" otsitava isiku isikukood.


Otsingu tulemus kuvab kõik nimekirjad, kuhu isik on lisatud. Saate teha valiku, kas soovite näha avatud nimekirju või suletud nimekirju.

3. Muu statistika

Eraldi valdkonna ja toetuse järgi on võimalik küsida statistikat kui klikata nupule "Taotluste põhjal"


3.1 Koondaruanded, mida on võimalik pärida

3.1.1 "Korduvate isikute nimekiri"

Kuvatakse isikud, kes mitmes nimekirjas

3.1.2 "Isikute nimekiri vanusefiltriga" ja statistika

Piiranguks on konkreetsel kuupäeval vanusevahemikus olevate isikute pärimine

"Isikute nimekiri vanusefiltriga" - nimekirja isikutest, kes etteantud parameetritele vastavad

"Statistika" - isikukoodide loend koos vanuse, soos ja esinemise kordustega erinevates valdkondades

3.1.3 Nimekirjade isikute jaotus üle soo ja vanuse

Nimekirjades olevate isikute vanuste ja korduste statistika

3.1.4 Eelistused

Etteantud eelistuse piiranguga konkreetsel kuupäeval küsitud vanusevahemikus  isikute nimekiri.
Write a comment…