Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Sisseloginule avaneb vaade, kus on sisseloginud isikuga rahvastikuregistri andmetel seotud laste (rahvastikuregistris sugulussuhe „laps“) huvitegevuses osalemised.

Huvitegevuses osalemist kinnitab täiskasvanud osaleja ise. Alaealise osalust kinnitab lapsevanem.

Erinevates nimekirjades esinemine on väljatoodud valdkondade lõikes.

Juhul, kui tuleb märkida huviringi eelistused on vaates avatud väli „Eelistus“ .

Eelistuste fikseerimisel kinnitaja poolt tekib osaleja huvi määratlev pingerida ühe valdkonna lõikes.

Kui eelistust ei küsita on väli suletud.

Kinnitaja saab osalemise kinnitada jaatavalt „osaleb“ või eitavalt „ei osale“ .

Kõik tehtud kinnitused on lahtris „kinnitatud osalejad“.

Iga rea lõpus olev „Muuda“  võimaldab tehtud otsust osalemise kohta muuta hetkeni kui ametnik nimekirja lukustab.

  • No labels
Write a comment…